Secretaría Uvigo

Instrución xerencial do 1 de xuño de 2017 sobre a posta en funcionamento do pago con tarxeta de crédito de matrículas de cursos de formación, especialista e complementarios a través da plataforma BUBELA

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias Administración e xestión
DescriciónInstrución xerencial do 1 de xuño de 2017 sobre a posta en funcionamento do pago con tarxeta de crédito de matrículas de cursos de formación, especialista e complementarios a través da plataforma BUBELA
Destinatarios Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás