Secretaría Uvigo

Anexos ao regulamento de indemnizacións por razón de servizo

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias Administración e xestión
DescriciónAnexos ao regulamento de indemnizacións por razón de servizo
Destinatarios Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás