Secretaría Uvigo

Regulamento para a liquidación e tramitación de indemnizacións por razón de servizo (C.G. 16/12/2016)

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Administración e xestión
DescriciónRegulamento para a liquidación e tramitación de indemnizacións por razón de servizo (C.G. 16/12/2016)
Destinatarios Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás