Secretaría Uvigo

Instrución xerencial do 19 de outubro de 2016 sobre as normas de xestión dos bens mobles inventariables

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
Categorias Administración e xestión
DescriciónInstrución xerencial do 19 de outubro de 2016 sobre as normas de xestión dos bens mobles inventariables
Destinatarios Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás