Secretaría Uvigo

Lei 24/2015, de 24 de xullo, de Patentes

EstadoValidada
TipoLei
RangoUniversidade de Vigo
ServizoVicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación
Categorias Investigación
DescriciónO obxecto da presente lei é a protección das invencións industriais a través dos seguintes títulos de Propiedade industrial:
a) Patentes de invención.

b) Modelos de utilidade.

c) Certificados complementarios de protección de medicamentos e de produtos fitosanitarios.
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Publicacións en diarios
Boletín Oficial del Estado BOE - 25/07/2015
Número 177
Páxina 62765
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328
Atrás