Secretaría Uvigo

Regulamento para a realización do traballo de fin de grao (C.G. 15/06/16 modificada no C.G 13/11/18)

EstadoAnulada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Docencia
DescriciónA presente normativa recolle as directrices xerais relativas á definición, elaboración, defensa,
avaliación e tramitación administrativa dos traballos de fin de grao.
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Estudantes
Documentos
Atrás