Secretaría Uvigo

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno

EstadoValidada
TipoLei
RangoAutonómico
ServizoUnidade de Análises e Programas
Categorias Outras normas
DescriciónEsta lei ten por obxecto regular a transparencia e a publicidade na actividade pública, entendendo esta como a desenvolvida cun financiamento público, así como o dereito da cidadanía a acceder á información pública.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Publicacións en diarios
Diario Oficial de Galicia DOG - 15/02/2016
Número 30
Páxina 5240
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160215/AnuncioC3B0-110216-0001_gl.html
Atrás