Secretaría Uvigo

Regulamento de réxime interno do Consello do Campus de Pontevedra (Claustro 18/10/18)

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Organización da Universidade
DescriciónDesenrola a composición e o funcionamento do Consello de Campus de Pontevedra, das súas Comisións Delegadas e a reforma do propio regulamento.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Normativas relacionadas
Modifica a: Regulamento de réxime interno do Consello de Campus de Pontevedra (Claustro 20/12/2007)
Atrás