Secretaría Uvigo

Regulamento de réxime inteno do Consello do Campus de Ourense (Claustro 18/10/18)

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Organización da Universidade
DescriciónDesenrola a composición e o funcionamento do Consello de Campus de Ourense, das súas Comisións Delegadas e a reforma do propio regulamento.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Normativas relacionadas
Modifica a: Regulamento de réxime interno do Consello de Campus de Ourense (Claustro 20/12/07)
Atrás