Secretaría Uvigo

Normativa Reguladora do procedemento para tramitar e aprobar convenios na Universidade de Vigo (CG 10-10-2016)

EstadoValidada
TipoNormativa
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Administración e xestión
DescriciónPara cumplir cos requisitos que establece a Lei 40/2015, de 1 do outubro, de réxime xurídico do sector público, esta normativa actualiza o procedemento para celebrar convenios con outras entidades públicas e privadas para cumprir os fins prioritarios da Universidade de Vigo.
Instrucción sobre a imputación concreta dos convenios ó orzamento correspondente.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás