Secretaría Uvigo

Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia

EstadoValidada
TipoLei
RangoAutonómico
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Organización da Universidade
DescriciónTRATA:
DA ORDENACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
DA COORDINACIÓN E DA COLABORACIÓN
DO CONSELLO GALEGO DE UNIVERSIDADES
DA GARANTÍA DA CALIDADE UNIVERSITARIA
DOS CONSELLOS SOCIAIS DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
DA COMUNIDADE UNIVERSITARIA
DA ACTIVIDADE UNIVERSITARIA: A DOCENCIA, A INVESTIGACIÓN E A TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTOS
DO FINANCIAMENTO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Publicacións en diarios
Diario Oficial de Galicia DOG - 03/07/2013
Número 125
Páxina 26068
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130703/AnuncioC3B0-270613-0001_gl.html
Normativas relacionadas
Anula a: Lei 11/1989, do 20 de xullo, de ordenación do sistema universitario de Galicia
Atrás