Secretaría Uvigo

Resolución Reitoral do 13/09/2018 pola que se delega a sinatura no caso de vacancia, ausencia ou enfermidade do secretario Xeral na vicesecretaria Xeral técnica nas facultades que lle competen como fedatario da universidade.

EstadoValidada
TipoResolución
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Administración e xestión
DescriciónDelegación de sinatura do secretario xeral.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás