Secretaría Uvigo

Instrución xerencial relativa ás normas de xestión contratos artigo 83 LOU

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
DescriciónInstrución xerencial de 12 de xaneiro de 2018 pola que se aproban as normas de Xestión económico-administrativo derivadas da tramitación de contratos amparados no artigo 83 da LOU.
Destinatarios Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás