Secretaría Uvigo

Instrución xerencial sobre atrasos por incremento retributivo 1,5%

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
DescriciónInstrución xerencial para a aplicación do pago ao persoal da Universidade de Vigo dos atrasos correspondentes ao incremento do 1,5% e ao incremento adicional do 0,25% previsto para o ano 2018
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás