Secretaría Uvigo

Acordo das universidades públicas do sistema universitario de Galicia –SUG- sobre os procedementos de admisión aos estudos universitarios oficiais de grao do SUG, Curso 2018-2019

EstadoValidada
TipoAcordo
RangoAutonómico
ServizoSecretaría Xeral
DescriciónAcceso aos estudos universitarios oficiais de Grao no SUG
Procedementos de Admisión aos estudos universitarios oficiais de Grao no SUG
Criterios específicos para a adxudicación de prazas nas Universidades públicas do SUG
TÁBOA DE PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAL DE MODALIDADE
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás