Secretaría Uvigo

Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

EstadoValidada
TipoLei
RangoEstatal
ServizoServizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos
Categorias Estudantes
Administración e xestión
DescriciónActualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Publicacións en diarios
Boletín Oficial del Estado BOE - 02/08/2011
Número 184
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-13242
Atrás