Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Detección de necesidades formativas no marco do SGIC (R3-PE02)

Área de Formación e Innovación Educativa / eafp.innovacion@uvigo.es / 986 812 035
Centro que propón a actividade
Competencia metodolóxica
Competencia de planificación
Competencia de avaliación
Copetencia de titorización
Competencia de motivación
Competencia de comunicación
Competencias tecnolóxicas aplicadas á docencia
Outras necesidades formativas