Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Formulario de Solicitude de matrícula de máster fóra de prazo 22/23

Formulario de Solicitude de matrícula de máster fóra de prazo 22/23

A continuación comezará a cubrir o formulario.

Unha vez cuberto, poderá verificar os datos antes de envialos.

Unha vez enviado o formulario, DEBERÁ imprimir e asinar o documento e envialo a posgrao@uvigo.es.

Os documentos xustificativos da causa que inpediu a matrícula en prazo poden adxuntarse co formulario.

 

 

 

 

 

 

 


Datos de contacto
Servizo de Posgrao-Sección Máster
posgrao@uvigo.es
986 811950