Secretaría Uvigo

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC), A UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC) E A UNIVERSIDADE DE VIGO (UVIGO) PARA A REALIZACIÓN DAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS CURRICULARES (PRÁCTICUM) CORRESPONDENTE AOS TÍTULOS DE GRAO IMPARTIDOS NAS FACULTADES DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN, FACULTADE DE EDUCACIÓN E TRABALLO SOCIAL E FACULTADES DE FORMACIÓN DO PROFESORADO OU NOS CENTROS ADSCRITOS A ELAS

TipoPrácticas: Modelo Nacional
EstadoFirmado
Data de firma05/10/2020
Data de fin04/10/2024
Atrás