Secretaría Uvigo

NOVENA ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA. EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DO PRACTICUM DO MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINANZA DE IDIOMAS

TipoConvenio de colaboración
EstadoFirmado
Data de firma30/07/2020
Data de fin31/08/2021
Atrás