Secretaría Uvigo

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (CESGA) E AS UNIVERSIDADES DA CORUÑA, SANTIAGO DE COMPOSTELA E VIGO PARA PROPORCIONAR AOS INVESTIGADORES DO SUG ACCESO A RECURSOS DE SUPERCOMPUTACIÓN, ALMACENAMENTO DE DATOS E COMUNICACIÓN

ObxectoEstablecer as condicións polas que se rexerá a colaboración entre a Fundación CESGA e as Universidades do SUG, para dispoñer das infraestruturas máis axeitadas posibles que dean resposta ás necesidades do SUG
Entidades / Empresas FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (CESGA)
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Promotor da UniversidadeVicerreitoría de Investigación
Representante da UniversidadeManuel Joaquín Reigosa Roger
Representantes das Entidades / Empresas

Tipo de convenioConvenio de colaboración
Estado do convenioFirmado
Data de firma de convenio28/07/2020
Data de fin de convenio31/12/2020
DotaciónSi
Importe
Documentos
Atrás