Secretaría Uvigo

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, A UNIVERSIDADE DE VIGO, A UNIVERSIDADE DA CORUÑA E 3EDATA INGENIERÍA AMBIENTAL S.L. PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS/AS DO MASTER UNIVERSITARIO EN BIODIVERSIDADE TERRESTRE: CARACTERIZACIÓN, CONSERVACIÓN E XESTIÓN

TipoPrácticas: Modelo Nacional
EstadoFirmado
Data de firma18/07/2019
Data de fin17/07/2023
Atrás