Secretaría Uvigo

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA E AS UNIVERSIDADES DA CORUÑA, SANTIAGO DE COMPOSTELA E VIGO PARA PROPORCIONAR AOS INVESTIGADORES DO SUG ACCESO A RECURSOS DE SUPERCOMPUTACIÓN, ALMACENAMENTO DE DATOS E COMUNICACIÓN

ObxectoDispoñer das infraestruturas axeitadas para dar resposta ás necesidades do SUG
Entidades / Empresas CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA.
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Promotor da UniversidadeXerencia
Representantes das Entidades / Empresas

Tipo de convenioConvenio de colaboración
Estado do convenioFirmado
Data de firma de convenio10/07/2019
Data de fin de convenio31/12/2019
DotaciónSi
Importe
Documentos
Atrás