Secretaría Uvigo

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DA CORUÑA, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, A UNIVERSIDADE DE VIGO E BIOSTATECH ADVICE TRAINING & INNOVATION IN BIOSTATISTICS, S.L. PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DO ESTUDANTADO DE TODOS OS MESTRADOS INTERUNIVERSITARIOS DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

TipoPrácticas: Mestrado Interuniversitario
EstadoFirmado
Data de firma09/04/2024
Data de fin08/04/2028
Atrás