Secretaría Uvigo

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDAD DE VIGO E FUNDACIÓN BENÉFICO-DOCENTE CASA DE LA VIRGEN PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN CENTROS PRIVADOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA POR ESTUDANTADO DOS GRAOS E MESTRADO QUE HABILITAN PARA O EXERCIZO DA FUNCIÓN DOCENTE

TipoConvenio de cooperación educativa - 2024
EstadoFirmado
Data de firma04/04/2024
Data de fin03/04/2028
Atrás