Secretaría Uvigo

CONVENIO DE COLABORACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS NON REMUNERADAS EN EMPRESAS PARA O ALUMNADO DOS CURSOS AFD 2023/25 – EXP: TR301K- 2023/000105-5 ENTRE A UNIDADE DE IGUALDADE DA UNIVERSIDADE DE VIGO E GABINETE DE RECOLOCACIÓN INDUSTRIAL, S.L. - ALUMNA/O PRB

TipoPrácticas: Inverso
EstadoFirmado
Data de firma08/04/2024
Data de fin15/05/2024
Atrás