Secretaría Uvigo

ACORDO DE PRÓRROGA DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, A UNIVERSIDADE DE VIGO, A UNIVERSIDADE DA CORUÑA E ECOMANAGEMENT TECHNOLOGY, S.L. PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS/AS DO MASTER UNIVERSITARIO EN TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

TipoPrácticas: Mestrado Interuniversitario
EstadoFirmado
Data de firma23/01/2023
Data de fin30/10/2027
Atrás