Secretaría Uvigo

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO, COMO ENTIDADE COLABORADORA, PARA A PROMOCIÓN DA MOBILIDADE DO SEU ESTUDANTADO CON APOIO DE AXUDAS COMPLEMENTARIAS AOS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAIS, DOS CAMPUS DE PONTEVEDRA E VIGO, PARTICIPANTES NO PROGRAMA ERASMUS+ESTUDOS E PROGRAMAS DE INTERCAMBIO CON PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS (PRAZAS PROPIAS, ISEP E GE4)

TipoConvenio de colaboración
EstadoFirmado
Data de firma18/10/2022
Data de fin30/11/2023
Atrás