Secretaría Uvigo

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, A UNIVERSIDADE DA CORUÑA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA LEVAR A CABO CONXUNTAMENTE A ORGANIZACIÓN E O DESENVOLVEMENTO DAS ENSINANZAS OFICIAIS DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EN NEUROCIENCIA E PSICOLOXÍA CLÍNICA / CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO PARA LLEVAR A CABO CONJUNTAMENTE LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN NEUROCIENCIA Y PSICOLOGÍA CLÍNICA

TipoConvenio de colaboración
EstadoFirmado
Data de firma20/07/2022
Data de fin19/07/2026
Atrás