Secretaría Uvigo

ADDENDA AO ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE AS UNIVERSIDADES DA CORUÑA, SANTIAGO DE COMPOSTELA E VIGO RESPECTO DA XESTIÓN ECONÓMICA E TÉCNICA ANTE A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E AS TRES UNIVERSIDADES GALEGASPOLA QUE SE CORRIXE UN ERRO NO TÍTULO DO DITO ACORDO DE FORTALECEMENTO DA REDE GALEGA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA O DESENVOLVEMENTO QUE PASA A NOMEARSE ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE AS UNIVERSIDADES DA CORUÑA, SANTIAGO DE COMPOSTELA E VIGO RESPECTO DA XESTIÓN ECONÓMICA E TÉCNICA ANTE A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E AS TRES UNIVERSIDADES GALEGAS PARA A CONSOLIDACIÓN DO I PRIMEIRO PLAN ESTRATÉXICO DA REDE GALEGA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AO DESENVOLVEMENTO 2020-2030 PARA A CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

TipoConvenio de colaboración
EstadoFirmado
Data de firma29/04/2022
Data de fin31/12/2023
Atrás