Secretaría Uvigo

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, A UNIVERSIDADE DE VIGO, A UNIVERSIDADE DA CORUÑA E HATCHERY MATTERS S.L. PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS/AS DO MASTER UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA

TipoPrácticas: Mestrado Interuniversitario
EstadoFirmado
Data de firma08/09/2021
Data de fin07/09/2025
Atrás