Secretaría Uvigo

Como pode un estudante que nunca empregou cuestionarios practicar con eles?

Para que un alumno poda familiarizarse co uso de cuestionarios, o docente pode facer un pequeno cuestionario de 2 ou 3 preguntas, no que permita 20 intentos de envío e cunhas datas amplas para que o alumno poda practicar.

Como alumno podes suxerirlle ao teu profesor que poña un cuestionario de proba para que poder practicar.

Atrás