Secretaría Uvigo

Podo empregar Faitic como aula virtual no curso 2022/2023?

A partir do curso 2022/2023, a plataforma de FaiTIC-Claroline deixará de estar operativa. Despois de case 20 anos de servizo, é unha plataforma obsoleta e con diversas carencias técnicas e funcionais polo que non se crearán espazos novos en FaiTIC.

Atrás