Secretaría Uvigo

Envío de cuestionario fora de tempo. Podo saber que cuestións contestou unha vez rebasado o límite de tempo en CLAROLINE?

  • Non, non é posible diferenciar cales das respostas foron feitas despois de acadar o ´limite de tempo.

Exemplo: o alumno envía o intento e en vez de tardar 30 minutos, tarda 33.

  • Non poderemos saber si en eses 2 minutos de mais contestou algunha ou ningunha pregunta. Non podemos saber que fixo neses minutos que rebasaron o tempo permitido.

Atrás