Secretaría Uvigo

Como podo contactar en caso de dúbidas ou incidencias?

Podes pórte en contacto connosco no correo soporte.faitic@uvigo.es

Por favor, intenta aportar a información imprescindible para poder atender o teu caso (código da materia, plataforma empregada etc.).

Se necesitas atención telefónica indícanos o teu número de teléfono.

Lembra consultar primeiro as FAQs que están nesta sección, nas que están resoltas moitas das cuestións que podes necesitar.

Atrás