Secretaría Uvigo

Actas

O profesorado non pode abrir unha acta, así que en caso de pechar unha acta por erro ou de querer modificar as cualificacións xa introducidas, débese notificar á secretaría do centro que será a encargada de volvela a abrir.

No portal de matrícula están dispoñibles os datos de contacto de todos os centros da Universidade de Vigo

 

Ir á FAQ

Se xa dispós dun certificado dixital e ao intentar asinar dixitalmente unha acta a aplicación dache un erro pódeste pór en contacto co SAUM.

Ir á FAQ

Se unha acta está asignada a varios profesores, cada profesor só poderá modificar as cualificacións introducidas por el mesmo, non polos demais docentes.

Ir á FAQ

Nunha acta estándar o profesorado pode enviar unha comunicación aos móbiles dos estudantes que así o permitan.

Nas actas que son de tribunal (por exemplo as de 5ª e 6ª convocatoria ou 7ª convocatoria) as comunicacións a móbiles só poden ser enviadas polo presidente do tribunal, non polo resto de membros.

Ir á FAQ

Os diferentes lectores de PDF poden verificar a sinatura electrónica insertada nun documento PDF.

A continuación amósanse as instruccións de configuración para que esta verificación se faga automáticamente ao abrir un documento PDF con Adobe Reader en Windows.

 1. Abrir Adobe Reader
 2. Acceder ao menú Edición -> Preferencias
 3. Seleccionar "Seguridad"
 4. Marcar a casiña "Verificar firmas al abrir el documento"
 5. Premer no botón "Preferencias avanzadas" que está ao lado
 6. Seleccionar a pestana "Integración de Windows"
 7. Marcar a casiña "Activar la búsqueda de certificados distintos a los suyos en el almacén de certificados de Windows"
 8. Marcar a casiña "Validar firmas"
 9. Aceptar cambios e pechar todas as ventanas de Adobe Reader para que os cambios teñan efecto

Ademais desta configuración será preciso que o certificado raíz da autoridade de certificación da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT Clase 2 CA) estea instalado no almacén de certificados de Windows, na pestana "Entidades emisoras raíz de confianza".

Se non o ten, ou non sabe como comprobalo, pódeo descargar da páxina web da FNMT (descargar certificado raíz FNMT. Certificado de Usuario). Logo faga doble click nel, prema no botón "Instalar certificado..." e siga os pasos por defecto do asistente.

Ir á FAQ

Hai algúns casos nos que os productos de Adobe non validan ben as sinaturas dixitais realizadas co DNI electrónico.

Nestes casos recomendamos verificar a validación da sinatura dixital na web VALIDe do Portal de Firma Electrónica dependente do Goberno de España.

A explicación é bastante complicada a nivel técnico, pero pode resumirse en que Adobe validará ben se o certificado do DNI electrónico do usuario foi emitido pola AC-DNIE-001, pero non se o foi pola AC-DNIE-002 ou AC-DNIE-003.

Ir á FAQ

Na secretaría virtual do PDI por defecto só se amosan as actas do curso académico actual e que estean dentro dun período aberto. Para ver as actas correspondentes a un período que non está aberto debe premer na opción "Amosar tamén actas sen período aberto".

Teña en conta tamén que para aquelas titulacións nas que as actas son por grupos (grados de industriais) debe acceder a elas mediante a opción do menú "Actas por grupos".

Se aínda así non ten dispoñible a acta en cuestión é posible que exista algún problema, que normalmente soe ser:

 • A acta non se xerou porque existe unha acta dunha convocatoria anterior sen recepcionar
 • Vostede non figura como profesor da materia no POD

En calquera dos dous casos debe consultalo coa secretaría do seu centro. Alí poderán averiguar de cal das dúas razóns se trata e, ou ben recepcionar a acta anterior, ou ben engadilo como profesor na acta

Ir á FAQ

O profesorado asígnase ás actas de cada materia según a información que hai no POD desa materia.

Se está asignado á acta dalgunha materia que non imparte deberá notificalo á Secretaría do seu centro que, unha vez que o seu Departamento corrixa o POD, poderá eliminalo da acta.

Ir á FAQ

En caso de recibir este erro ao intentar asinar dixitalmente unha acta deberá:

 1. Contactar coa secretaría do centro para que volvan a abrir a acta
 2. Volver a pechar a acta

Unha vez feito isto xa se debería poder asinar a acta sen problemas

Ir á FAQ

Se queres comenzar a asinar dixitalmente as actas estes son algúns pasos que deberás ter en conta:

PASO 1: Deberás dispor dun certificado dixital

Se aínda non dispós dun certificado dixital o máis sinxelo é obter un certificado de persoa física emitido pola Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), tamén coñecido como "Certificado de Usuario (FNMT Clase 2CA)".

PASO 2: Deberás ter instalado o certificado dixital no navegador, na tarxeta universitaria (TUI) ou no DNI electrónico.

Se tes o certificado electrónico almacenado na TUI ou no DNI electrónico, para poder empregalo necesitas ter un lector de tarxetas e instalar os drivers ou controladores:

Na sección "Certificado electrónico e sinatura dixital" da secretaría virtual dispós dunha guía completa de como solicitar e instalar o certificado.

PASO 3:  Deberás ter instalado o programa de firma de actas no teu PC. Tes toda a información de como facelo na faq Asinar actas dixitalmente sen Java

PASO 4: Realizar unha proba antes de intentar asinar unha acta real

Na opción "Portasinaturas", que está no menú da esquerda da secretaría virtual do PDI, tes un botón que che permite probar a sinatura dixital dunha acta fictícia.

PASO 5: Se completaches todos os pasos anteriores, ao pechar a acta debes indicar que desexas asinar electrónicamente. Unha vez feito isto aparecerache no "Portasinaturas" da secretaría virtual do PDI un documento pendente de sinatura. Deberás premer no botón "Asinar" e seguir os pasos.

IMPORTANTE: Ten en conta que se elixes esta opción TODOS E CADA UN dos profesores que asinen a acta deberán dispor de certificado e asinala dixitalmente tamén.

Ir á FAQ

Recentemente os diversos navegadores web deixaron de dar soporte aos applets de Java. Esta tecnoloxía era a que se empregaba ata agora na Universidade de Vigo para asinar as actas dixitalmente.

A primeiros de maio de 2017 realizáronse as actualizacións necesarias para que o PDI poida seguir asinando actas, aínda que para iso faise preciso que instales un programa no teu PC. Só tes que seguir uns sinxelos pasos:

 1. Accede ao portal de software da Universidade de Vigo para descargar o programa e consultar as guías de instalación. No caso de centros adscritos ou pdi externo de máster accede a este directorio de descargas.
 2. Instálao no teu PC. Hai dispoñible versións para Windows, Linux e Mac
 3. Verifica que o programa pode ler os teus certificados dixitais
 4. Realiza unha proba de firma (Secretaría -> Secretaría do PDI -> Portasinaturas -> Probar)

Notas:

 • Para asinar cun certificado almacenado na TUI ou co DNI electrónico é necesario introducir a tarxeta no lector antes de iniciar a sesión do usuario
 • En Windows, o programa de firma só accede a certificados accesibles dende o almacén de Windows, independentemente de que estean almacenados fisicamente nese almacén ou nunha tarxeta intelixente, pero non aos certificados do almacén de Firefox
 • En Linux e MacOS débese instalar cunha conta de usuario (non como root nin con sudo)

Aviso: A versión actual para Linux debería funcionar correctamente en Firefox. Polo de agora está habendo problemas de compatibilidade con outros navegadores.


Máis información:

https://support.mozilla.org/t5/Solucionar-problemas/Por-qu%C3%A9-los-plugins-de-Java-Silverlight-y-Adobe-Acrobat-entre/ta-p/33151

Ir á FAQ