Secretaría Uvigo

Expediente

Se obtés a mensaxe de erro:

"Non é posible a consulta de expediente

Actualmente non estás a cursar ningunha titulación na UVIGO ou o teu expediente non está dispoñible nestes intres."

normalmente é debido ao estado no que se atopa o teu expediente académico.

Na secretaría do teu centro pódenche dar máis información e indicacións de como solucionalo.

 

Ir á FAQ

A forma máis sinxela de consultar o teu expediente académico é que te identifiques na Secretaría Online. Unha vez que accedas disporás dun acceso directo á aplicación "Consulta de datos académicos / Automatrícula" que che permitirá acceder á aplicación na que consultar o teu expediente académico.

Ir á FAQ

A única forma de obter o extracto do teu expediente en formato PDF é instalando un software de impresora virtual que permita convertir calquera documento a PDF. Existen diversos programas gratuítos que podes empregar, por exemplo PDF Creator, CutePDF Writer, Free PDF, etc.

Ir á FAQ

Cando o profesorado introduce as cualificacións nunha acta, estas son aínda provisionais. O profesorado pode realizar a notificación aos móbiles e os estudantes podedes consultar estas notas, antes da revisión do exame, na Secretaría Online.


Estas notas provisionais estarán marcadas cun asterisco (*) ao pé da cualificación e, xa que aínda poden sufrir variacións non forman parte aínda do expediente académico. A cualificación só pasará ao expediente unha vez que o profesor peche a acta, facendo así que as cualificacións sexan definitivas, e a entregue na Secretaría do centro.

Ir á FAQ

Nos estudos de grao hai dúas oportunidades para superar cada materia. Se non superas unha materia na primeira edición (primeiro semestre ou segundo semestre) poderás presentarte a segunda edición (mes de xuño).

Debido a que os suspensos na primeira edición son provisionais, esta información non se reflexa no expediente do estudante ata obter a cualificación definitiva na segunda edición.

Ir á FAQ