Secretaría Uvigo

.:: Portal de avisos da Universidade de Vigo ::.

Campionato Nacional de Fútbol Sala Masculino do PAS 2022

Información ao PAS

30-05-2022 ata: 04-06-2022

 

A Universidade de Murcia organiza a XXXVIII edición do Campionato Nacional  de Fútbol Sala Masculino do PAS das universidades españolas entre os días 30 de maio e 4 de xuño.

A Universidade de Vigo entende que este é unha boa oportunidade para fomentar o deporte entre o colectivo universitario do PAS así como fomentar as relacións interpersoais entre membros de distintas universidades.

Con tal motivo, dende a Área de Benestar Saúde e Deporte, vaise coordinar a participación da Universidade de Vigo no citado evento, sendo de aplicación as seguintes condicións de participación e criterios de selección dos representantes da Universidade de Vigo no Campionato de Fútbol-Sala de PAS de Universidades Españolas 2022

 

Requisitos das persoas participantes:

 

- Ser persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo, con funcións propias do P.A.S. e cun cargo orzamentario ao Capítulo I.

 

- Poñer en coñecemento da Área de Benestar, Saúde e Deporte a intención de participar dentro do prazo marcado nesta web.

 

- Cumprir a normativa xeral de participación e os criterios de selección esixidos.

 

- O equipo estará formado por un mínimo de 8 e un máximo de 9 xogadores.

 

 Criterios de selección de deportistas:

 

Poderá ser seleccionados aqueles deportistas que teñan a condición de Persoal de Administración de Servizos da Universidade de Vigo (con cargo ao capítulo I dos Orzamentos) Non se establece nivel deportivo mínimo para as persoas integrantes.

  As solicitudes de participación realizaranse individualmente polas propias persoas interesadas a través da aplicación informática https://cutt.ly/MGqiqRC. A data límite de presentación de solicitudes será o 26 de abril de 2022.

No caso de que se rexistren máis solicitudes de participación que prazas dispoñibles (9), a Área de Benestar, Saúde e Deporte nomeará unha persoa adestradora e convocará aos candidatos a un adestramento para realizar a correspondente selección tendo en conta criterios técnicos.