Secretaría Uvigo

.:: Portal de avisos da Universidade de Vigo ::.

Convocatoria de axudas para mobilidade 2022 FPU

Recursos Humanos de I+D

24-11-2021

O Ministerio de Universidades anunciou a apertura do prazo para a presentación de solicitudes de axudas para estadías breves e traslados temporais das persoas beneficiarias do programa de Formación de Profesorado Universitario ( FPU) para o 14 de xaneiro do 2022.

As solicitudes deben presentarse polas persoas interesadas a través dos formularios accesibles na sede electrónica do Ministerio antes das 14.00 horas do 14 de febreiro de 2022.

Xunto coa solicitude debe achegarse, entre outros, a autorización do centro de adscrición para a estadía breve ou traslado temporal. Este documento será descargable no enlace sinalado máis arriba e ten que ser asinado pola representante legal da Universidade de Vigo, polo que é necesario remitilo debidamente cuberto a esta Sección por correo electrónico antes do 10 de febreiro