Secretaría Uvigo

.:: Portal de avisos da Universidade de Vigo ::.

PAS Laboral: Técnico Superior de Calidade Ambiental e Histoloxía

Información xeral

11-10-2021 ata: 12-11-2021

O día 11 de outubro de 2021 o Tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso como persoal laboral fixo do grupo I, na categoría de Técnico/a Superior de Calidade Ambiental e Histoloxía, publica os seguintes acordos:

 

PRIMEIRO: Acordo coa valoración provisional dos méritos e as puntuacións totais obtidas na fase de oposición.

Reclamacións contra a valoración provisional dos méritos ata o 15 de outubro de 2021

SEGUNDO: Acordo coas puntuacións definitivas do terceiro exercicio.