Secretaría Uvigo

.:: Portal de avisos da Universidade de Vigo ::.

Procedemento de admisión de estudantes con estudos universitarios estranxeiros para o curso 2021/2022

Información xeral

01-03-2021 ata: 30-04-2021

Procedemento de admisión pola vía do recoñecemento dun mínimo de 30 créditos para estudantes que procedan de sistemas educativos doutros países, que cumpran os criterios fixados polo Consello de Universidades e, se atopen nalgunha das seguintes situacións:

  • Estudos universitarios estranxeiros non concluídos (deberase acreditar esta situación)
  • Estudos universitarios estranxeiros concluídos  (deberase declarar que non está solicitada nin se vai a solicitar a homologación do título obtido no estranxeiro por un título universitario español nin a equivalencia da titulación a nivel académico universitario oficial español)