Secretaría Uvigo

.:: Portal de avisos da Universidade de Vigo ::.

Modificación Instrución Xerencia medidas excepcionais prestación servizos PAS

Información ao PAS

10-11-2020 ata: 31-12-2020

 Instrución da xerencia do 10 de novembro pola que se modifica a Instrución do 6 de novembro de 2020 pola que se adoptan medidas excepcionais de prestación de servizos do persoal de administración e servizos (PAS) no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19