Secretaría Uvigo

.:: Portal de avisos da Universidade de Vigo ::.

Instrución Xerencia medidas PAS en situación de vulnerabilidade

Información ao PAS

11-09-2020

Instrución da xerencia do 11 de setembro de 2020, sobre medidas aplicables ao persoal de administración e servicios (PAS) da Universidade de Vigo en situación de vulnerabilidade ao SARS-COV-2