Secretaría Uvigo

.:: Portal de avisos da Universidade de Vigo ::.

PAS Laboral: TS de Teledocencia

Información xeral

27-02-2020 ata: 31-03-2020

 

O 27 de febreiro publícase a RESOLUCIÓN do 13 de febreiro do 2020 pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para ingresar como persoal laboral fixo do grupo I, na categoría de técnico/a superior de teledocencia polo sistema de acceso libre.

 

Realización da proba: 18 de abril do 2020 na aula 1 da Facultade de Ciencias Económicas e Empresarias do Campus de Vigo ás 10.00 horas para a realización do primeiro exercicio. Deberán presentar o DNI e necesitarán bolígrafo negro ou azul.