Secretaría Uvigo

.:: Portal de avisos da Universidade de Vigo ::.

NOTA PRÓRROGA SEXENIO MULLERES PERMISO POR NACEMENTO, ADOPCIÓN GARDA CON FINS DE ADOPCIÓN OU ACOLLEMENTO

Información ao PDI

14-02-2020 ata: 31-12-2025

Bo día.

Achégase nota en relación coa prórroga dos sexenios para aquelas mulleres que disfrutaran dun permiso por nacemento, adopción garda con fins de adopción ou acollemento emitida polo Ministerio de Ciencias, Innovación e Universidades.

A prórroga é a razón dun ano por permiso, sempre cando ditos permisos se desfrutaran  no período comprendido entre os dous anos anteriores á entrada en vigor desta resolución e os seis anos posteriores do último sexenio en tramitación (entre o 12 de decembro de 2017 e como máximo ata o 31 de decembro de 2025).