Secretaría Uvigo

.:: Portal de avisos da Universidade de Vigo ::.

Convértete en formador/a de Dereitos Humanos

Información voluntariado

10-12-2018 ata: 14-12-2018

XOVES PARA XOVES

Voluntariado universitario para promover os dereitos humanos

 CO N V É R T E T E

E N  F O R M A D O R / A  D E  D E R E I T OS  H U M A N O S

Sala I do edificio Miralles

Universidade de Vigo - (As Lagoas, Marcosende)

3 CRÉDITOS ETCS

Inscricións: ata o 7 de decembro de 2018 Formación: 10, 11, 12, 13 e 14 de decembro de 2018

Horario: 15.00 - 20.00 h

Acción en centros escolares: xaneiro-abril de 2019

Fórmate en dereitos humanos

e colabora na educación en valores como

a tolerancia, a non-discriminación e a igualdade

Prazas limitadas. Apúntate xa!

helsinkicursos@gmail.com