Publicación proposta adxudicación axudas predoutorais Universidade 2017

Bolsas e axudas

22-11-2017 ata: 20-02-2018


Con data 22 de novembro de 2017 publícase nos taboleiros de anuncios do Rexistro Xeral e Auxiliares a Resolución Reitoral do 22 de novembro de 2017, pola que se publica a proposta de adxudicacións das "Axudas Predoutorais" da Universidade de Vigo (Resolución Única-Convocatoria de Axudas á Investigación 2017)