Resolución libre designación

Información ao PAS

06-09-2017

O Servizo de PAS informa que no DOG do 5 de setembro de 2017 publicouse a resolución da convocatoria de libre designación de 9 prazas de persoal funcionario, que pode consultarse no seguinte enlace