ERASMUS+ ESTUDOS 2017-18. II Convocatoria. Admisións definitivas

Bolsas e axudas

01-09-2017 ata: 29-09-2017

Resolución reitoral do 31 de agosto de 2017 da Universidade de Vigo, pola que se publica a listaxe definitiva de solicitudes admitidas no cadro da II Convocatoria Erasmus+ Estudos 2017-2018