Resolución pola que se declara a convocatoria deserta e pechado o procedemento de dúas bolsas de Integración da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (FCXT. 01)

Bolsas e axudas

11-08-2017

Resolución reitoral do 10 de agosto de 2017, pola que se declara deserta e pechado o procedemento en relación á convocatoria de dúas bolsas para estudantes que colaboren na axuda á integración dunha persoa con necesidades educativas especiais na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo do Campus de Vigo (FCXT. 01)